Disclaimer

Disclaimer & gebruiksvoorwaarden van GroeneStroomLokaal.nl

GroeneStroomLokaal spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. GroeneStroomLokaal behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt GroeneStroomLokaal geen enkele aansprakelijkheid als er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

GroeneStroomLokaal garandeert niet dat email of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. GroeneStroomLokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. GroeneStroomLokaal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel het voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GroeneStroomLokaal. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door online of offline publicatie.

GroeneStroomLokaal heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van GroeneStroomLokaal en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de pagina's in het algemeen. Daarnaast geeft deze website toegang tot databases, die tegen aanzienlijke kosten zijn samengesteld. Om de belangen van GroeneStroomLokaal en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiƫren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiƫnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits naar de hoofdpagina www.GroeneStroomLokaal.nl wordt gelinkt. GroeneStroomLokaal behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van haar website.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

GroeneStroomLokaal gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. GroeneStroomLokaal maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van GroeneStroomLokaal en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het www.GroeneStroomLokaal.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. GroeneStroomLokaal is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.